Carrière Nieuws

Ongewenst gedrag op de werkvloer? Raadpleeg een externe vertrouwenspersoon

Hoewel in iedere organisatie de werkomgeving een veilige omgeving hoort te zijn, komt het helaas regelmatig voor dat de integriteit op de werkvloer door ongewenste omgangsvormen wordt geschaad. Ongewenst gedrag valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan onder werknemers leiden tot (langdurige) uitval. Als je werkgever bent, hoor jij verantwoordelijkheid te nemen voor medewerkers die zich onveilig voelen omdat zij zich gediscrimineerd, geïntimideerd of gepest voelen. Je hoort voor teamleden die geconfronteerd worden met een incident van ongewenst gedrag te zorgen voor opvang en begeleiding door een gekwalificeerde persoon. Geen sinecure, maar het in de arm nemen van een gecertificeerde, externe vertrouwenspersoon van een re-integratiebureau biedt uitkomst.

Opvang en begeleiding

De gecertificeerde vertrouwenspersoon heeft een geaccrediteerde opleiding gevolgd en helpt het slachtoffer van ongewenst gedrag in een setting die gegarandeerd vertrouwelijk is. Als je een externe vertrouwenspersoon aanstelt wanneer een medewerker melding maakt van ongewenst gedrag, zorgt deze professional voor opvang en begeleiding van het slachtoffer van discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten. Samen met de werknemer in kwestie gaat die op zoek naar constructieve oplossingen. Hierbij speelt de medewerker vooral zelf een actieve rol. Als werkgever houd je in alle gevallen de regie en voorkom je dubbele petten. Het melden van klachten bij de externe vertrouwenspersonen is te allen tijde vertrouwelijk. De werknemer die de melding doet, beslist wat er met de klacht gebeurt. Wat wil diegene helder krijgen met de melding en wat is daar voor nodig?

De oplossing ligt meestal in de confrontatie met de persoon die zich schuldig maakt aan de ongewenste omgangsvormen, als de medewerker in kwestie concreet iets met de klacht wil doen. De arbeidsdeskundigen van een re-integratiebureau bieden tevens gedegen advies en deskundige begeleiding in het proces dat daarbij komt kijken.

Voorkomen van ongewenst gedrag

Het is ook mogelijk om een externe vertrouwenspersoon van een re-integratiebureau in Eindhoven of een andere plaats in te zetten om voorlichting te geven. Dit kan bijdragen aan het herkennen, bespreekbaar maken en voorkomen van ongewenst gedrag. Omdat het vaak niet duidelijk is wanneer precies sprake is van ongewenst gedrag is ook bewustwording een belangrijk aspect. Wat voor de een bijvoorbeeld als grap is bedoeld, kan door de ander als ongewenst worden ervaren. De gevolgen kunnen hoe dan ook uitmonden in een ernstige mate van stress en dat kan leiden tot psychische en fysieke klachten en uiteindelijk zelfs tot uitval. Niet in de laatste plaats kunnen werknemers gedemotiveerd raken en dat maakt het extra lastig om de werkzaamheden te hervatten.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *